top of page

Sebeúcta a sebevědomí

16.3.2019 | Bc. Zdeněk Skřivánek

Sebeúcta je schopnost si vážit sám sebe. Člověk, který ji má, nedovolí tomu druhému, aby ho jakkoliv ponižoval nebo týral. Včas rozezná varovné signály, a buď se potenciálnímu tyranovi vyhne, nebo se proti němu včas razantně vymezí. Sebeúcta je vlastně i druhem spokojenosti sám se sebou. Je to schopnost dokázat sám sebe přijmout i s chybami a omyly. Umět si dělat drobné radosti a potěšení, i když jim nepředchází žádný splněný úkol. Vnitřním projevem sebeúcty je pocit uspokojení – pokud jednáme v souladu se svými hodnotami.


Sebeúcta závisí na vztahu rodičů k dítěti a na výchově. Příčinou nízké sebeúcty je podmíněná láska, která je dávána dítěti jen při určitém chování nebo splněném úkolu. Když nebudeš tatínka a maminku zlobit a budeš se dobře učit, budeme tě milovat. Musíš být hodný chlapeček a pak tě budou mít všichni rádi. Proto některé děti mají v povaze zakódovanou snahu zavděčit se svému okolí, aby ho rodiče nebo okolí milovalo. V zaměstnání na rozdíl od školy už nestačí být ochotný a poslušný, naopak ho často doslova převálcují asertivnější, i když méně schopní kolegové.

 

Sebevědomí je důležitá složka osobnosti, která určuje, do jaké míry si člověk uvědomuje své možnosti, schopnosti a do jaké míry si věří. S tím vším samozřejmě souvisí do jaké míry se má rád a váží sám sebe. Sebevědomí je vlastně jakási duševní síla, která člověku pomáhá v tom, aby neměl strach řešit problémové a komplikované situace v životě. Z výše uvedeného  vyplývá, že zdravé sebevědomí je určitý stav, kdy člověk zná své schopnosti, dovednosti a dokáže jich plně využít. Je to schopnost stát za svými názory, být sám sebou a nestydět se za to, co jsem a kým jsem. Úroveň sebedůvěry ovlivňuje všechny oblasti lidského života.


Když sebevědomí nemáme, je náš život plný strachu, zklamání, nejistoty a obav ze selhání. Chováme se nepatřičně a nepřirozeně. Potlačujeme schopnosti a dovednosti, které v nás dřímají. Nízké sebevědomí nás zaplétá do začarovaného kruhu dalších nejistot a selhání, protože člověk, který věří, že selže, nakonec skutečně selhává a podceňuje se stále víc a víc.

 

Co nám ničí sebevědomí?


Je to smutné, ale za mnohé naše komplexy a nepříjemné pocity mohou naši nejbližší – rodiče, sourozenci a prarodiče. Posléze také učitelé a kamarádi či spolužáci ve škole. Kritika rodičů dokáže udělat s dětskou duší mnohé, zvlášť proto, že právě oni nás učí chodit, mluvit, předávají nám svůj pohled na svět a svoje hodnoty, ale také názor, který na nás mají.


I ve škole se můžeme setkat s tyranií a šikanou, které se slabší jedinec nedokáže vzepřít a odtud si odnáší pocit, že jeho hodnota je mimořádně nízká. Svou roli tu může sehrát i učitel, který klade na žáky nepřiměřené nároky. Jakmile se vám něco nepovede, a ještě vás za to někdo kritizuje (ať už vy sami nebo druzí), ztrácíte sebedůvěru a máte strach. Tento nemístný strach způsobí, že opět neuspějete,  a to vám opět sníží sebevědomí. A tak stále dokola. Jakmile si přestanete věřit v jedné oblasti života, přestáváte si věřit i v oblastech ostatních.

 

Zkuste se zamyslet nad těmito příznaky


Máte často pocit, že všechno je vaše chyba?
Bojíte se podstoupit jakékoli riziko ze strachu, že byste mohli selhat?
Máte pocit, že děláte vždycky všechno špatně?
Řídí se vaše rozhodnutí názorem okolí, nikoli názorem vás samotných?
Srovnáváte se často s ostatními a toto srovnání pro vás dopadá nepříznivě?
Chcete se svým jednáním často zavděčit ostatním?
Tlačíte před sebou důležitá rozhodnutí, protože máte obavy, že byste při nich mohli udělat chybu?
Raději se do ničeho nepouštíte, protože věříte, že se to stejně nepovede?

Myslíte si, že nesmíte přiznat chybu, protože by si vás ostatní okamžitě přestali vážit?
Nedokážete si stát za vlastním názorem?
Vyčítáte si, že nejste dokonalí?
Jestliže jste odpověděli minimálně 3x ano, věřte, že s vaším sebevědomím je nutné něco
udělat.

 

S nedostatkem sebevědomí se dá pracovat!


Prvním krokem - je uvědomit si, že nedostatek sebevědomí není vrozená věc a dá se změnit.
Druhým krokem - je vaše pevné rozhodnutí, že se chcete opravdu změnit.
Třetí krok - znamená najít příčinu vašeho nízkého sebevědomí.
Čtvrtý krok - mít vůli změnit svoje zakořeněné názory a cíleně bojovat se svými strachy a obavami, čímž se vaše vůle posílí. Problémy přitom musíte překonávat postupně, krok za
krokem.
Pátý krok – uvědomte si, co vám to přinese a jaký bude váš život, až se zbavíte všech těchto zbytečných komplexů. S láskou v sobě k sobě se Vám to určitě podaří.

bottom of page