top of page

Partnerské vztahy

1.9.2017 | Bc. Zdeněk Skřivánek

Vztahy

Kdo neřeší otázky týkající se vztahu? V dnešní době pravděpodobně všichni. Každý se nejspíše setkal s tím, kdy mu vztah dostatečně nefungoval nebo o něm přinejmenším přemýšlel. Na jednom se, ale shodneme určitě všichni, chceme fungující vztah, plný lásky, porozumění a sounáležitosti. Bez lásky se totiž neobejde nikdo, potřebujeme zkrátka cítit, že nás někdo potřebuje a má rád. Lidé, kterým se tento pocit nedostává, nežijí plnohodnotný život, chybí jim objetí a emoce, které k tomuto patří. Kdo má nedostatek lásky – nemůže ji ani rozdávat.

Jsme stvořeni  k  tomu,  abychom  žili  v  partnerském  vztahu,  měli  děti  a  fungovali v rodinném prostředí. V rodině člověk získává model svých budoucích vztahů k lidem, názorů, postojů, chování, návyků, dovedností atd.  Velký vliv na nás mají vztahy s rodiči, sourozenci a prarodiči. Ukazuje se, že naše současné problémy ve vztahu jsou částečně způsobené rodinou, ve které jsme vyrůstali my nebo náš partner.

Bohužel situace je taková, že více jak 50% manželských párů se v dnešní době rozvádí. Není to alarmující číslo? Tolik dětí vyrůstá v nefungující rodině, a jak se asi jednou budou ke vztahu stavět oni, když vidí, jak dnes vztahy jejich rodičů (ne)fungují?

Nespokojenost v partnerském vztahu

Pokud však vztah nefunguje, projeví se to a je to vidět. Může to přicházet plíživě v podobě pocitů nespokojenosti, které zpočátku nemusí mít jasné kontury. Může se nám to projevit na častých hádkách a na tom, jak smýšlíme a mluvíme o svém protějšku. Dokonce nás na to může upozornit blízké okolí, které si všimne změny dříve než samotní aktéři.

Lidé, kteří jsou nespokojení ve vztahu, mohou prožívat depresivní či úzkostné stavy, mohou být náladoví či ztratit zájem o oblíbené aktivity. Důsledkem také může být sociální izolace, pokles výkonu v zaměstnání, časté absence či pracovní neschopnost.

Vážný a chronický konflikt mezi rodiči v rodině však může být škodlivější než fyzická nepřítomnost jednoho z rodičů.

Musíte si ujasnit sami za sebe, zda chcete ve vztahu zůstat nebo ne

 • Co by mě čekalo, pokud budu chtít ve vztahu setrvat?

 • Jaká jsou rizika setrvání?

 • Chci opravdu ve vztahu zůstat anebo si jen neumím představit, že si partner/ka najde jinou/jiného atd..?

 • Co nás teď spojuje? Splňuje to mé představy o vztahu?

 • Je vůbec možné mé představy naplnit s tímto partnerem?

 • Už jsme to řešili problémy několikrát a nikam to nevedlo. Proč by se to mělo podařit teď?

 • Kdybych se mohl/a vrátit na začátek vztahu, šel/šla bych do toho znova?

 • Jak často se s partnerem hádám?

 • Je vůbec možné pracovat na obnově vztahu a stanovit dohody?

 • Máme si co říct? Je předpoklad, že se to vůbec může zlepšit?

 • Těším se na partnera/ku, když s ním/ní nejsem?

 • Chci, aby naše děti byly jako on/ona?

 

Ať tak či onak, nejlepším ukazatelem reálného stavu věcí jsou naše pocity. Je třeba je vnímat, pojmenovávat je a mluvit o nich. Naše emoce jsou nám dobrým rádcem a v případě jakékoliv nespokojenosti mají ve zvyku se projevit.

I vztah, který skončí, má svoji hodnotu a v kontextu našeho života nám něco přinesl. Nemusí to nutně znamenat neúspěch či špatnou volbu. Ostatně je to dobrý začátek pro něco nového!

Nevěra

Jedním z nejčastějších a zároveň nejvíce zraňujících problémů v partnerských vztazích je nevěra. Nevěra může být začátkem dlouhodobější krize nebo jejím vyústěním a v obou případech výrazně ohrozí dosavadní stabilitu v partnerství a trvá velmi dlouho, než se podaří urovnat vztah, pokud se to vůbec podaří. Nevěra přináší pocity zklamání, zrady, nejistoty; dochází ke ztrátě důvěry i vlastní hodnoty. Partnerská krize je velmi často odrazem toho, že jeden z partnerů není ve vztahu spokojený a naplnění svých potřeb tak hledá mimo vztah.

Přechozený vztah

Výzkumy ukazují, že okolo šestého roku vztahu se začnou stále více projevovat různé problémy a vztah se může rozpadnout. U každého vztahu je tato doba individuální. U většiny vztahů se tak děje mezi 4-6 rokem soužití.

Kritéria přechozeného vztahu

 1. Prvním kritériem je vzájemná přitažlivost. To co vám dříve imponovalo, vám nyní připadá jako samozřejmé, vágní nebo se vám to dokonce už nelíbí.

 2. Dalším kritériem je, že dáváte větší význam negativním vlastnostem partnera. Zatímco na počátku vztahu jste dokázali negativní vlastnosti přehlédnout, nyní překrývají a jsou důvodem k častým a mnohdy zbytečným hádkám.

 3. Ztráta jistoty je dalším kritériem pro přechozený vztah. Pochybujete, zda je to ten pravý, ta pravá. Máte pocit, že žijete spíše vedle sebe než spolu. Jak mám vědět, že mě tam venku nečeká někdo lepší?

 4. Postrádáte důvod, proč s partnerem zůstávat ve vztahu. To je další možné kritérium, které v rozhodovacím procesu hraje roli. Zamilovanost opadla a vy hledáte racionální důvody pro pokračování vztahu.

 5. Posledním kritériem je atraktivita a přitažlivost jiných potenciálních partnerů. Dříve vás ani nenapadlo se po někom jiném koukat. Nyní vás překvapuje, že potenciální partneři jsou pro vás zajímavější než stávající protějšek. V této fázi přechozeného vztahu se také často objevuje nevěra.

 

Mnozí ve vztahu doslova přežívají a nutí se s partnerem pokračovat ve vztahu a závazcích,  i když již delší dobu vědí, že jejich láska vyhasla a nic k sobě necítí. Často nechceme hned rozchod a snažíme se dát vztahu šanci, protože jsme mu věnovali několik let našeho života. Chvíli trvá, než nám dojde, že něco není v pořádku a samo to nespraví.

Pochopte, že tento vztah nebyl tím, co jste oba pro život chtěli, a musel by tedy dříve či později skončit. Rozchody mohou být bolestivé.

Vaše rozhodnutí by nemělo být unáhlené… Je běžné idealizovat si krásné části vztahu, přesvědčovat se, že to špatné tak špatné zase nebylo a říkat si, že to možná vydržíte. O to je to těžší, když vás partner přemlouvá, abyste to rozhodnutí vzali zpět, že se změní a udělá cokoliv, abyste byli šťastni. Můžete to vyzkoušet, ale vždy to po čase skončí stejně. Přijměte danou situaci a připravte se na rozchod.

I když jste se rozhodli zůstat přátelé, ihned po rozchodu přerušte postupně veškeré styky. Pokud se s vámi váš ex partner chce vidět, zeptejte se sami sebe, jaký to má smysl. Obklopte se přáteli a rodinou, kteří vám pomohou vyrovnat se s rozchodem. Když budete v přítomnosti svých milovaných, bude pro vás snazší.

 

Problém navázat vztah

Existuje nemalé procento žen i mužů, kteří nemohou navázat partnerský vztah, a to ani krátkodobý, ani dlouhodobý, prostě žádný. Proč? Chronicky si vybírají pro sebe nevhodné partnery (zadané či psychicky narušené)!

Tato neschopnost ani v nejmenším nespočívá v tom, že by jim chyběla touha či potřeba sblížení, ale důvod leží jinde. Kromě přitažlivých existují i odpudivé síly (strach ze vztahu), který je u nich příliš silný. Čím větší je pak toto pnutí mezi těmito protichůdnými silami, tím hůře pro ně. Všechny tyto známky bývají zpravidla nepřímým důkazem, že odpudivé síly jsou příliš silné a brání v navázání vztahu.

Tyto síly, které vám brání ve vztahu, jsou uloženy ve vašem podvědomí a musí se odstranit. Může to být pozůstatek nějakého zklamání z předešlého vztahu, nízké sebevědomí nebo naopak příliš vysoké nároky na budoucího partnera, které jsou až nereálné. Neschopnost komunikovat s lidmi, které neznáme. Vnitřní přesvědčení, které pramení z pocitu viny, že si nezasloužím, aby mě měl někdo rád apod.

Na osobních konzultacích Vám pomohu nalézt řešení vašich problémů v partnerských vztazích. Pomohu Vám zvýšit sebevědomí, zbavit se žárlivosti, strachu ze seznamování a dalších psychických problémů, které Vám znemožňují prožívat krásný a spokojený vztah.

bottom of page