top of page

Duševní hygiena a zdraví

1.11.2017 | Bc. Zdeněk Skřivánek

Pro udržení dobrého duševního zdraví je velmi důležitá duševní hygiena neboli psychohygiena. Duševní hygiena pomáhá jen chránit, ale i upevňovat duševní zdraví a zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům, jako je stres, syndrom vyhoření atd. Nejen naše tělo potřebuje pravidelnou a důkladnou hygienu k tomu, aby si udrželo zdravou rovnováhu. Očišťovat musíme i svoji mysl od negativních myšlenek, jinak může dojít jejímu oslabení a k narušení duševního zdraví.

 

Aniž si to uvědomujeme, naše myšlení velmi úzce souvisí s našimi emocemi a chováním. Pokud je naše myšlení negativní, ovlivňuje negativně také naši psychiku. Pokud v nás nějaká myšlenka vyvolá strach nebo úzkost, pak naše soustředění na tuto myšlenku způsobí posílení strachu nebo úzkosti. Následky pak mohou být velice závažné – deprese, frustrace a nevyrovnanost.


Musíme si, ale i uvědomit, že všechno, co se kolem nás děje, nás také ovlivňuje a to buď pozitivně, nebo negativně. I zde pak platí, jak vně, tak uvnitř. Velký vliv na naše duševní zdraví má pracovní a rodinné prostředí. Pokud je plné stresu a konfliktů, musíme udělat změnu, protože dlouhodobý pobyt v takovém prostředí způsobí poškození našeho zdraví.

 

Duševní hygiena nám pomáhá předcházet psychickým obtížím a pokud již nastanou, jak je
nejlépe zvládnout. Dále člověka učí, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky tak, aby se zabránilo nepříznivým vlivům. Hlavním přínosem duševní hygieny je prevence somatických a psychických nemocí, dobrá pracovní výkonnost, společenská vyrovnanost a celková rovnováha a spokojenost člověka. Pro duševní hygienu je důležitý dostatečně dlouhý a kvalitní spánek, vhodné rozložení odpočinku a zátěže, harmonický rodinný život a společenské zázemí.

 

 Základem duševní hygieny je sebepoznání. Měli bychom si být schopni uvědomovat sami sebe, vědět, jak reagujeme, co prožíváme. Dále bychom měli být schopni zvládnout regulaci svých myšlenkových činností, vlastního myšlení a emocí. Součástí psychické očisty by měla být cílevědomá a pravidelná práce na sobě samém.

 

Pro optimální zdravotní stav je důležitá i kvalitní, pestrá a vyvážená strava s dostatkem všech živin, s důrazem na dostatek bílkovin, vitamínů a minerálních látek a také vlákniny. Správné složení stravy umožňuje udržet naši vysokou vitalitu. Nejen psychika ovlivňuje fyzické tělo, ale funguje to samozřejmě i opačně. Pokud je tělo zdravé a v pořádku, podepíše se to na vašem dobrém duševním stavu.

 

K udržení a upevnění dobré duševní kondice přispívá pohyb nebo tělesná práce. Aktivní provozování sportu zvyšuje nejen úroveň tělesné kondice, ale má vliv i na psychiku a vede k poklesu psychického napětí, hněvu a stresu. Při dostatku fyzické aktivity se cítíte lépe, získáte lepší náladu, budete si více vážit sami sebe a podpoříte i své tvůrčí schopnosti.

 

Velmi důležitou součástí duševní hygieny je relaxace, která má regenerační účinek na celé tělo a přivádí jej opět do rovnováhy, jímž se odstraňuje nadbytečné svalové i nervové napětí.  Nadměrné duševní napětí zvyšuje svalový tonus a naopak, protože kosterní svalstvo odráží naše emoce. Bez uvolnění těla se zkrátka nemůže dobře uvolnit ani mysl. Při relaxaci dochází k celkovému uvolnění svalů a jejich důkladnému prokrvení. Klesá dechová a tepová frekvence, dále krevní tlak a metabolismus. Dochází k výrazně nižší sekreci některých hormonů nadledvin, štítné žlázy či snížené aktivitě mozku a tedy jeho zklidnění.

 

RELAXAČNÍ TECHNIKY

Mezi relaxační techniky patří různá dechová cvičení, jóga, meditace, modlitba, koncentrační cvičení, masáže, muzikoterapie, arteterapie atd. Neexistuje univerzální recept či metoda, každému jedinci vyhovuje něco jiného.

 

Modlitba 

Nejstarším duševním cvičením je pochopitelně modlitba a odpuštění, které pomáhá uvolnit negativní emoce a tím zlepšuje duševní zdraví. 

 

Jóga
Blahodárné účinky jógy na fyzické i duševní zdraví jsou známé již po staletí. Jóga je stále populárnější a přímo zaměřena na uklidnění těla i duše, pomáhá k uvolnění a relaxaci, stejně jako k dodání nové životní energie.


Meditace
Meditace je stále populárnějším duchovní technika běžně doporučovaná a používaná především k osobnímu rozvoji. Vědecké výzkumy meditace jednoznačně ukazují velmi výrazný pozitivní vliv v oblasti zdraví a imunity, ve zvýšení duševní výkonnosti a snížení míry stresu a úzkosti.

 

Formou relaxace je i spánek
Faktem zůstává, že zdravý spánek je nevyhnutný pro regeneraci našeho nervového systému. Potřeba spánku je individuální, přesná norma neexistuje. Většina dospělých potřebuje denně šest až osm hodin spánku, ve kterém by mělo být kolem 20 % hlubokého a 20 % snového spánku. Během spánku se děje mnoho změn. Asi dvě hodiny po usnutí dochází k „aktivizaci“ organizmu – srdeční tep je nepravidelný, krevní tlak a tělesná teplota kolísají, zvyšuje se dechová frekvence, roste spotřeba kyslíku. Navzdory tomuto aktivnímu stavu je svalový aparát těla uvolněný. Mění se i hladiny hormonů kolujících v krvi.
Přerušovaný nebo nedokonalý spánek je také spojován s častějším výskytem psychických poruch, od mírných až po velmi závažné a celkově vyšší nemocností.

 

Vyzkoušet také můžete celou řadu různých psychických tréninků, autosugesci, řízené imaginace atd. Většina z těchto duševních cvičení má za úkol dokonale uvolnit tělo i mysl a jednak zvýšit soustředění, psychickou a fyzickou výkonnost a zlepšit motivaci mysli pro osobní a pracovní život.

bottom of page