top of page

Elektrosmog a jeho vliv na zdraví

26.11.2019  | Bc. Zdeněk Skřivánek 

Smog_mall.png

Elekrosmog je znečištění atmosféry způsobené lidskou činností. Jde o elektromagnetické znečištění prostředí, které vzniká působením frekvencí různých elektromagnetických polí, která nás obklopují, zejména ve městech.

Uzdravující síla odpuštění

16.3.2019 | Bc. Zdeněk Skřivánek, Mgr. Pavl Měchurová

Odpuštění_mall.png

Odpustit znamená prominout tomu, kdo se něčím provinil. Řada lidí vnímá odpuštění jako svou vlastní prohru nebo jako slabost a zradu svých hodnot, protože tím dává najevo, že se vlastně nic nestalo.

Sebeúcta a sebevědomí

16.3.2019 | Bc. Zdeněk Skřivánek

Sebeucta_mall.png

Sebeúcta je schopnost si vážit sám sebe. Člověk, který ji má, nedovolí tomu druhému, aby ho jakkoliv ponižoval nebo týral. Včas rozezná varovné signály, a buď se potenciálnímu tyranovi vyhne.

Vliv výchovy na osobnost dítěte

31.1.2018 | Bc. Zdeněk Skřivánek

Výchova_mall.png

Mimořádný význam pro rozvoj osobnosti dítěte má výchova v dětství. Osobnost se formuje právě v průběhu dětství, kdy se učíme nejvíce a nejrychleji a kdy si fixujeme budoucí vzorce chování i uvažování.

Jak zvládnout strach

16.1.2018 | Mgr. Pavla Měchurová, Bc. Zdeněk Skřivánek

Strach_mall.png

Každý z nás už určitě někdy zažil, co to znamená mít strach. Rozbušilo se mu srdce, začal rychleji dýchat, zbledl a někdy ho i polil studený pot či se začal třást.

Duševní hygiena a zdraví

11.11.2017 | Bc. Zdeněk Skřivánek

Duševní hygiena_mall.png

Pro udržení dobrého duševního zdraví je velmi důležitá duševní hygiena neboli psychohygiena. Duševní hygiena pomáhá jen chránit, ale i upevňovat duševní zdraví a zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům, jako je stres, syndrom vyhoření atd.

Partnerské vztahy

1.9.2017 | Bc. Zdeněk Skřivánek

vztahy_mall.png

Každý se nejspíše setkal s tím, kdy mu vztah dostatečně nefungoval nebo o něm přinejmenším přemýšlel. Na jednom se, ale shodneme určitě všichni, chceme fungující vztah, plný lásky, porozumění a sounáležitosti. Bez lásky se totiž neobejde nikdo.

bottom of page