top of page

Elektrosmog a jeho vliv na zdraví

26.11.2019 | Bc. Zdeněk Skřivánek.

Elekrosmog je znečištění atmosféry způsobené lidskou činností. Jde o elektromagnetické znečištění prostředí, které vzniká působením frekvencí různých elektromagnetických polí, která nás obklopují, zejména ve městech. Zdrojem jsou komunikační vysílače všeho druhu, elektrospotřebiče, elektromotory, soustavy elektrických sítí, bezdrátových sítí a všudypřítomné Wi-Fi. Toto neviditelné záření moderní doby přišlo s rozvojem bezdrátových technologií ve 21. století, a i když si to možná neuvědomujeme, ale podle mnohých názorů negativně ovlivňují naše zdraví. Ubránit se působení elektrosmogu úplně nelze. Jsme jím obklopeni nepřetržitě a všude, v restauraci, v přírodě a v práci. Pokud nemáme doma nějaké zdroje elektromagnetických polí, tak můžou proniknout do našeho obydlí z okolí.

 

Vliv elekrosmogu na naše zdraví

Všechny vyšetření zdravotního stavu obyvatel žijících poblíž vysílačů se silným elektromagnetickým polem shodně potvrzují:


    • Elektromagnetické pole negativně ovlivňuje reakce imunitního systému a komunikaci buněk mezi           sebou. Navíc může ovlivňovat i výskyt rakoviny. (Dr. Eger to dokázal již v roce 2004).

 

    • Vědecké výzkumy a studie ze Španělska, Francie, Německa a Rakouska dokládají, že obyvatelé,           kteří žijí v blízkosti vysílačů si stěžují na: poruchy spánku, depresi, problémy s klouby, náchylnost

      na infekce, změny pokožky, poruchy zraku, bolesti břicha, závratě, bolesti hlavy, denní únavu,                 změny krevního tlaku a poruchy paměti.

 

Postupné enormní zatěžování člověka zdroji záření, na které nebyl po staletí zvyklý, vede k závažným biochemickým změnám ve všech živých tkáních, vyvolává stres nervového centrálního systému, což vede k chronické únavě, nemocím, alergiím, ale také až k rakovině či leukémii. Elektrické impulsy, které řídí buňky, tkáně a nervové procesy v těle a v hlavě, jsou tak mnohonásobně překryty impulsy uměle vytvořenými. Elektrosmog nevidíme ani necítíme, přesto na nás působí, pohybujeme se v něm doma i v práci, v budovách i v otevřené krajině.


Může naše domácí nebo sousedova wi-fi síť ovlivnit náš zdravotní stav?
Wi-Fi signály jsou velice pulzní a agresivní, zpravidla nás obklopují 24 hodin denně. Doporučený salzburský limit pro intenzitu elektromagnetického pole je E = 0,6 V/m bez negativního vlivu na člověka. V blízkosti vašeho Wi-Fi zařízení s výkonem 1 W můžete naměřit několikanásobné překročení doporučeného limitu.


A to má zásadní dopad na koncentraci a celkovou funkci mozku. Díky tomu, že snižuje mozkovou aktivitu, tak se můžeme potýkat s neschopností se soustředit nebo se zhoršující se kvalitou paměti.  
Wi-Fi má také nemalý dopad na kvalitu spánku. Pokud máme pocit, že nemůžeme usnout nebo u sebe dlouhodobě pozorujeme nepravidelný spánkový režim, může to být způsobeno nízkofrekvenčním elektromagnetickým polem mobilních telefonů nebo Wi-Fi. Lidé, kteří jsou vystaveni elektromagnetickému záření, mají mnohem větší problém s usínáním. A všichni víme, že spánková deprivace může mít pro zdraví fatální následky.


V blízkosti Wi-Fi se snižuje pohyb spermií a může způsobovat i fragmentaci DNA. Navíc může mít negativní dopad na plodnost a zvýšit riziko abnormálního těhotenství.
Mnoho lidí zažívá při kontaktu s elektromagnetickými frekvencemi skutečnou fyzickou reakci, včetně zvýšení srdečního tepu či srdeční arytmii. Wi-Fi tedy zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnění.
Již studie z roku 2007 konstatovala, že pokud necháváme v noci zapnutou Wi-Fi síť a nebo spíme vedle svého mobilního telefonu, vytváříme si z dlouhodobého hlediska problémy se spánkem, jsme podráždění, nervózní, neklidní a máme sklony k depresi.

Ideální vzdálenost pro dobrý spánek je 10 metrů od vašeho Wi-Fi zařízení.

 

Zdroje mikrovlnného záření v domácnosti
Hlavním zdrojem záření je Wi-Fi síť, mobilní telefon, přenosné telefony (DECT), moderní elektronické měřiče spotřeby elektřiny, tepla, vody a dětské chůvičky. Taktéž bezšňůrové televizní hry patří k mikrovlnnému záření.


Jak můžeme elektrosmog eliminovat v ložnici?
Z nočního stolku odstraníme mobilní telefon a necháme ho ideálně v jiné místnosti,  pokud bez něj neusnete, nikdy ho nedávejte pod polštář, ale odložte ho do vzdálenosti 1 metru od hlavy. Vypneme Wi-Fi router. Tyto opaření vám zaručí, že ve vaší ložnici budete mít kvalitní spánek.
Budoucí maminky by měly zvážit výběr správné dětské chůvičky. I ony jsou totiž zdrojem škodlivého záření a za následek mohou mít u dětí poruchy spánku, neklid, hyperaktivitu atd. Problém je, když dětská chůvička stále vysílá a přenáší signál i v době klidu, když dítě spí. Ideální je, když chůvička sepne vysílání až ve chvíli kdy dítě pláče, chvilková expozice těmto vlnám už není tak zdraví škodlivá. Chůvička by měla být od dítěte ve vzdálenosti 2 - 3 metrů, aby vliv škodlivého záření byl co nejmenší.

 

Elektrohypersenzitivita (EHS) - dnes se tento fenomén označuje jako přecitlivělost na elektromagnetické pole. Zdravotní účinek těchto polí na lidský organismus je závislý na typu záření, jeho frekvenci a intenzitě. Intenzita klesá se vzdáleností od zdroje. Škodlivost záření je také závislá na době působení a citlivosti konkrétních osob (děti, staré osoby, elektrosenzibilní jedinci). U člověka jsou nejcitlivější orgány kůže, oči, nervový systém a pohlavní orgány. Každým rokem dochází k nárůstu elektrohypersenzitivních lidí po celém světě.  Jen v Německu se to týká 6 milionů obyvatel.


Postižení lidé uvádějí nespecifické zdravotní symptomy, stěžují si na bolesti hlavy, na únavu spojenou s celkovou slabostí a závratě při delším stání. V noci mají neklidný a povrchní spánek, jsou ospalí ve dne. Tito lidé mají proměnlivou náladu, jsou mnohdy podráždění, až nesnášenliví. Projevují se u nich hypochondrické reakce a mají pocity strachu. Někdy pociťují nervové napětí, nebo naopak duševní skleslost, spojenou s útlumem intelektuálních funkcí, hlavně zhoršením paměti. Dále se projevuje neschopnost rozhodování či obtíže ve sféře pohlavního života. Pokud jde o závislost vlivu vysokofrekvenčního pole na pohlaví, jsou ženy obecně citlivější na tento faktor než muži. Uvádím jen ty biologické účinky, které jsou ověřeny dalšími studiemi. Existuje obrovské množství informací a zpráv, které popisují účinky elektromagnetických polí v souvislosti s konkrétním onemocněním.


Co můžeme udělat sami?
    •  Pokud je to možné, vyhýbat se bezdrátovým komunikačním systémům.
    •  Omezovat délku telefonních hovorů přes mobil.
    •  Nepoužívat Wi-Fi, pokud existuje alternativa. (Problémem je bydlení v domech s více byty, kde se          nalézá více domácích vysílačů v celém domě)
    •  Vypnout na noc Wi-Fi a mobilní telefon dát minimálně jeden metr od těla.
    •  Trávit co nejvíce času v prostoru mimo dosah bezdrátových sítí.

 

Jak se chránit před vyzařováním mobilního telefonu?
1. Používat sluchátka, mít přitom telefon ve vzdálenosti alespoň 20/30 cm od hlavy, abychom omezili         vyzařování na sebe, omezit počet hovorů a omezit délku jednoho hovoru max. na 6 minut (doba,             kterou tělo potřebuje k autoregulaci).

2. Nenosit telefon na těle ani pohotovostního stavu, ale pouze vypnutý, telefonovat ve vzdálenosti větší       než 1 metr od jiné osoby za účelem zmenšení vlivu na tyto osoby.

3. Telefonovat jen v optimálních podmínkách příjmu, zásadně nevolat v místech s omezenou                       dostupností, jako výtahy, podzemí, karavany, metro, auto atd. – síla vysílání i příjmu se tam

    znásobuje.

4. Omezit telefonování při cestování, včetně vlaků, protože anténa mobilu musí neustále vyhledávat           spojení a tím se vyzařování znásobuje.

5. Omezit telefonování ve vozidle, místo volání pište raději smsky. Když už zavolat musíte, potom               používejte handsfree nebo zapněte hlasitý hovor. Vozidlo tvoří tzv. Faradayovu klec, a ta                         maximalizuje škodlivé účinky vyzařování, a to nejen na uživatele, ale na všechny pasažéry, zejména

    na děti.

6. Nenechávat mobilní telefon zapnutý v noci vedle postele, protože i v pohotovostním modu se mobil         fázově napojuje na anténu vysílače. V opačném případě jej umístit minimálně metr od postele.

7. Když si kupujeme mobil, pořídíme si takový, který má ukazatel SAR co možná nejnižší. (Nižší než        1,1W/kg).

8. Co nejvíce používáme místo mobilního telefonu pevnou linku, která nemá žádné vyzařování.
 

Pozor na pohotovostní režim spotřebičů

Pokud máte v ložnici televizi, počítač, video či rádio, vždy jej vypínejte hlavním vypínačem nebo ze zásuvky. Vypnutí pomocí ovladače nestačí! Spotřebič se přepne pouze do pohotovostního režimu, stále odebírá elektrický proud a vytváří elektromagnetické pole.


Závěr
 V článku vycházím z vlastních zkušeností se síti Wi-Fi a jejího negativního vlivu na můj spánek. Trvalo delší dobu, než jsem zjistil, odkud pramení můj problém s nespavostí. Vyzkoušel jsem různé způsoby řešení jako je vypnutí Wi-Fi v mém bytě a vypnutí mobilního telefonu, ale nespavost se nezlepšila. Nakonec mi pomohla mobilní aplikace WiFI Analyzer, která odhalila, že problémem mé nespavosti je sousedova Wi-Fi, která byla umístěna přímo za zdí mé ložnice a 1 metr od mé hlavy. Odrušení však není tak jednoduché, ideální je se domluvit na vypnutí Wi-Fi přes noc, ale pokud to není možné musíte hledat i jiné řešení na odstranění elekrosmogu. Můžeme použít speciální tapety, systém Profi Faradayus a pro částečné odstínění Wi-Fi můžete použít i alobal.


V poslední době se stále častěji setkávám s problémem, kdy Wi-Fi způsobuje problémy se spánkem u malých dětí. Wi-Fi umístěná vedle pokojíčku, v kterém se nachází i chůvička stále komunikující s Wi-Fi routerem má negativní vliv na spánek dětí. Děti jsou totiž daleko více citlivější na elektrosmog a mají tedy problém v takové místnosti spát.


Informace uvedené v tomto článku nemusí souhlasit s oficiálními stanovisky státních orgánů, vycházím však z vlastních zkušeností a ze studií nezávislých vědců.

 

Více zde:

https://www.uspesna-lecba.cz/skodlivost-mikrovlnnych-trub-a-teflonu/muze-vas-vase-domaci-wi-fi-sit-pomalu-zabijet/

http://www.alternativenewsnetwork.net/wi-fi-silent-killer-kills-us-slowly/

http://tadesco.cz/wifi-tiche-zlo-ktere-nas-vsechny-pomalu-jiste-zabiji/

https://www.elektrosmog-zony.cz/namereno4.html

https://aluska.org/wifi-pomala-smrt-v-temer-kazde-domacnosti/

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=188481

https://elektro.tzb-info.cz/13319-ucinky-elektromagnetickeho-pole-na-lidsky-organismus

https://bioinitiative.org/

bottom of page